โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

Name: Doisaket Hospital
Address: 2 Moo. 8, T. ChoengDoi, A. Doisaket, Chiang Mai 50220
Tel.: 053-495571
Fax: 053-495505
E-mail: doisakethospital@hotmail.com
Website: Doisakethospital.com

Contact :

2 หมู่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 Call :053-495571