โรงพยาบาลเทพปัญญาTheppanya Hospital

โรงพยาบาลเทพปัญญา เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเป็นศูนย์สำรองเตียงทางด้านการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคทางสมองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุแห่งแรกของโรงพยาบาลเอกชนในเชียงใหม่ มีการพัฒนาระบบเเพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะเเพทย์ศํลยกรรม สำหรับการตรวจรักษาตั้งแต่แรกรับอยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง สามารถทำการผ่าตัดฉุกเฉินได้ทันทีดดยไม่ต้องรอการ consult ซึ่งจะทำให้ผุ้ป่วยที่บาดเจ็บ ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว สามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น

Contact :

เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนน เชียงใหม่- ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 99 Moo. 5 Chiangmai - Lumpang Road Fhaham MuangChiangmai Thailand 50000 Call :053-852590-9 ต่อ 1077-78